Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar. Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en...

  • Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2019-01-18

Högskolan Kristianstad

Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet....

  • Agneta Berg, Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
Publicerad: 2015-04-14