Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

  • Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad
Ladda ner data
Publicerad: 2020-01-13

Högskolan Kristianstad

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar. Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en...

  • Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2019-01-18

Högskolan Kristianstad

Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet....

  • Agneta Berg, Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
Publicerad: 2015-04-14