Aktiva filter:
Högskolan Kristianstad

5 träffar

Högskolan Kristianstad

Material insamlad i Jonstorp norr om Osby med syftet att studera hur en konstruerad våtmark minska färgen på vattnet. Innehåller kemiska och hydrologisk data insamlad i fält. Kemiska data består av analysresultat från a...

  • Henric Djerf, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2021-11-19
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention...

  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap
Publicerad: 2020-12-16
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

  • Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2020-01-13
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar. Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en...

  • Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2019-01-18

Högskolan Kristianstad

Studiens datainsamling startade år 2012 då elever i årskurs 8 besvarade ett frågeformulär. Därefter har eleverna följts upp efter 3 månader och efter 12 månader. Ytterligare uppföljningar sker när eleverna går gymnasiet....

  • Agneta Berg, Högskolan Kristianstad, Sektionen för hälsa och samhälle
Publicerad: 2015-04-14