Aktiva filter:
Högskolan i Borås

2 träffar

Högskolan i Borås

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den tota...

  • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
Publicerad: 2020-03-02
Åtkomst till data via SND

Högskolan i Borås

Denna studie söker utveckla en metod för att identifiera förekomster och proportioner av forskare, media- och andra professionella aktiva i Twitterdiskussioner. Som ett fallexempel används ett anonymiserat dataset från v...

  • Björn Ekström
Publicerad: 2019-09-20
Åtkomst till data via SND