Aktiva filter:
Högskolan i Skövde

3 träffar

Högskolan i Skövde

Honungsbin står för närvarande inför flera utmaningar som har resulterat i att bipopulationer minskar i många delar av världen. I nordliga klimat är vintern en flaskhals för honungsbin och en fördjupad förståelse av kolo...

  • Niclas Norrström, Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap
  • Mats Niklasson, Stiftelsen Nordens Ark
  • Sonja Leidenberger, Högskolan i Skövde, Institutionen för Biovetenskap
Publicerad: 2021-10-14
Åtkomst till data via SND

Högskolan i Skövde

Enkätdata från enkät om cybersäkerhetsträning och användbarhet av säkerhetsfunktioner. Data insamlad från svarande i Sverige, UK, och Italien.

  • Joakim Kävrestad, Högskolan i Skövde
Publicerad: 2021-06-29
Åtkomst till data via SND

Högskolan i Skövde

Denna databas omfattar beteendedata från 61 barn diagnostiserade med Autismspektrumtillstånd (AST). Insamlat data kommer från en storskalig studie på autismterapi med stöd av robotar. Databasen omfattar över 3000 session...

  • Erik Billing, Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi
Publicerad: 2020-07-23
Åtkomst till data via SND