Aktiva filter:
Handelshögskolan i Stockholm

3 träffar

Handelshögskolan i Stockholm

Datan innehåller ett populationsurval från 1998 som följs årligen över tiden fram till 2005, därefter genom Serranodatabasen, Studien syftar till att skapa bättre förståelse för hur nya företag uppstår och utvecklas.

  • Mikael Samuelsson, Kapstadens universitet, Företagsekonomiska institutionen
Publicerad: 2020-03-03
Åtkomst till data via SND

Handelshögskolan i Stockholm

I studien har 42 forskare (från 18 avdelningar) vid tre större universitet i Sverige svarat på en rad enkätfrågor om forskningskvalitet och forskningsutvärdering.

  • Emelie Fröberg, Stockholm School of Economics, Department of Economics
  • Uno Fors, Stockholms universitet
  • Udo Zander, Handelshögskolan i Stockholm
  • +2
Publicerad: 2018-06-13
Åtkomst till data via SND

Handelshögskolan i Stockholm

Forskningsprojektet "Pressens funktioner" genomfördes på uppdrag av 1972 års pressutredning. Projektets centrala frågeställning rörde vilken roll pressen har i samhället: för individer, grupper och institutioner, samt pr...

  • Björn Fjaestad, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet
  • Per Gunnar Holmlöv, Handelshögskolan i Stockholm, Ekonomiska forskningsinstitutet
Publicerad: 1982-01-01
Åtkomst till data via SND