Utökade filter
  • Geografisk plats
  • Analysenhet
  • Datum
  • Tidsålder
Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

1 träffar

Aktiva filter
Region Uppsala

Region Uppsala

PcBaSe Sweden är en databas för klinisk epidemiologisk forskning om prostatacancer som skapats via en länkning mellan Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) och andra nationella register. NPCR är ett nationellt popula...

  • Pär Stattin, Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
  • Hans Garmo, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Regionalt Onkologiskt Centrum
  • Jan Adolfsson, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Anna Bill-Axelsson, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
  • Olof Akre, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
  • Mats Lambe, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Publicerad: 2011