Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

20 träffar

Aktiva filter
SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju. I undersökningen ställdes frågor om h...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Göteborgs-Posten
Publicerad: 1994

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska institutet för opinionsundersökningar genomförde denna undersökning på begäran av dagstidningen Göteborgs Posten. Ämnet för denna undersökning är EG, EES och EU. Respondenterna ställdes frågan om de hade en klar ...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Göteborgs-Posten
Publicerad: 1994

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
Publicerad: 1994

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till e...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
Publicerad: 1994

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • United Brands
Publicerad: 1994

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av näringslivskonferensen Tvärkontakt under perioden 24-30 maj 1988. Frågorna ingick i SIFO-buss 88084 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange hur ...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Tvärkontakt
Publicerad: 1993

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) utförde undersökningen på uppdrag av Apotekarsocieteten. Frågorna ingick i SIFO-buss B88003/004. Undersökningen innehåller frågor om man uppfattar det som om livet bli...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Apotekarsocieten
Publicerad: 1993

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

I denna undersökning, utförd av Svenska institutet för opinionsundersökningar på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen, fick respondenterna frågan om deras intresse av att följa vad som händer inom EG; deras åsikter o...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
Publicerad: 1993

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfråg...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Det naturliga steget
Publicerad: 1993

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska institutet för opinionsundersökningar gjorde denna undersökning på begäran av Volvo. Frågor ställdes om största problemen inom kommunen; vilken social struktur som föredrogs, farhågor om mat, kärnkraft, cancer, A...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Volvo
Publicerad: 1993