Aktiva filter:
Statistiska centralbyrån

11 träffar

Statistiska centralbyrån

Genom ULF, Undersökningarna av levnadsförhållanden, mäts och följs utvecklingen av levnadsförhållandena i Sverige. Undersökningarna har på uppdrag av Sveriges Riksdag genomförts sedan 1975, i huvudsak som besöksintervjue...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 2011-01-01

Statistiska centralbyrån

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige. Innehåller uppgifter om bland annat antal röstberättigade i Europaparlamentsvalet 1995, antalet icke svenska medborgare i Sverige som var röstberättigade, valdeltagande, antal...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1999-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Valresultat för samtliga kommuner i Sverige för folkomröstningarna i kärnkraftsfrågan 1980 och EU-medlemskapet 1994. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade i folkomröstningarna, antal icke svensk...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1996-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppvä...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1995-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

This file consists of an excerpt from the census of population and housing 1980. The following information is included: year of birth, gender, parish, working hours per week, and occupational categories.

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Datamängden för år 1952 innehåller uppgifter om län, kommun, församling och total folkmängd. Datamängderna för åren 1960, 1970, 1975, 1980, 1987 och 1990 innehåller uppgifter om län, kommun, församling, total folkmängd u...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Valresultat för landstingsvalen 1796-2006 för alla valdistrikt i Sverige. Innehåller bland annat uppgifter om total andel röstberättigade, antal icke svenska medborgare som var röstberättigade enligt ny lag, valdeltagand...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1989-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Valresultat för samtliga valdistrikt vid kommunalvalen 1976-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom ...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1989-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

Valresultat för samtliga valdistrikt vid riksdagsvalen 1973-2006. Innehåller uppgifter om det totala antalet röstberättigade, antal röstande, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar samt antalet poströster. Dessutom ...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1989-01-01
Åtkomst till data via SND

Statistiska centralbyrån

The households´ incomes is a yearly survey of about 10.000 households´ economy based on data from a questionnaire, taxation registers and other official registers. 1975 was the first year the rotated sample method was us...

  • Statistiska centralbyrån
Publicerad: 1988-01-01
Åtkomst till data via SND