Aktiva filter:
Arbetslivsinstitutet

2 träffar

Arbetslivsinstitutet

Datainsamlingen genomfördes på gymnasieskolor i Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län under hösten 2005. Studien bestod av två delar: 1. Frågeformulär till eleverna. 2. Ergonomisk bedömning av skolan...

  • Gunnar Palmerud, Arbetslivsinstitutet, Människa, teknik, organisation - Göteborg
  • Ewa Wigaeus Tornqvist, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Allan Toomingas, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • +4
Publicerad: 2007-01-01
Åtkomst till data via SND

Arbetslivsinstitutet

Undersökningen innebar konstruktion och testning av ett frågeformulär, QPSNordic, som är ett samnordiskt frågeformulär för psykologiska och sociala faktorer i arbetslivet. Undersökningen finansierades av Nordiska Ministe...

  • Margareta Dallner, Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa
  • Kari Lindström, Arbetshälsoinstitutet
  • Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljöinstitutt
  • +1
Publicerad: 2007-01-01
Åtkomst till data via SND