Aktiva filter:
Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap

3 träffar

Chalmers tekniska högskola

Detta dataset presenterar mätningar utförda under fältkampanj ABOVE (Aerial-based Observations of Volcanic Emissions) vid Manam vulkanen, Papua Nya Guinea, under maj 2019. Mätningarna erhölls med olika instrument ombord ...

  • Bo Galle, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Santiago Arellano, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
Publicerad: 2021-04-01
Åtkomst till data via SND

Chalmers tekniska högskola

Datamängden består av atmosfärsmätningar med hjälp av signaler från globala satellitbaserade navigationssystem. Data är insamlade vid fem platser i Sverige, från 2006 till 2016. Speciellt fokus är på Onsala rymdobservato...

  • Gunnar Elgered, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Peter Forkman, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • Rüdiger Haas, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
  • +1
Publicerad: 2019-02-22
Åtkomst till data via SND

Chalmers tekniska högskola

Data är baserade på befintliga kartor och en aktuell LULC-karta (änding av markanvändning) för bildandet av ovanjordiskt kol i Brasilien. Kartan speglar nuvarande LULC, har hög noggrannhet och upplösning (50 m) och en na...

  • Oskar Englund, Chalmers tekniska högskola, Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap
Publicerad: 2017-11-16
Åtkomst till data via SND