Aktiva filter:
Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

1 hit

Göteborgs universitet

Omfattande strukturella förändringar har skett i de europeiska kommunsystemen kring millennieskiftet. Ett antal sådana förändringar har påverkat olika länder, men från olika utgångspunkter, i olika takt och i olika konfi...

  • Henry Bäck, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • Rikke Berg, Syddansk Universitet, Institut for Statskundskab
  • David Sweeting, University of the West of England, Faculty of the Built Environment
  • +35
Publicerad: 2007-04-01
Åtkomst till data via SND