Aktiva filter:
Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

6 träffar

Göteborgs universitet

Studiens mål var att utvärdera hur en nyligen återetablerad musselodling i As Vig, Danmark, påverkade utbytet av närsalter mellan sediment och vatten. Se utförlig beskrivning på engelska.

  • Astrid Hylén, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
  • Daniel Taylor, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Skaldyrcenter
  • Mikhail Kononets, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
  • +4
Publicerad: 2021-03-26
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Vertikala profiler för stratifiering och spridningshastigheter av turbulent kinetisk energi längs transekt. Data samlades in under perioden 20 juni till 23 juni 2011 ombord på fartyget R/V Trygve Braarud. Vindförhålland...

  • Lars Arneborg, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
Publicerad: 2021-03-25
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Under februari och mars, 2005 och 2006, genomfördes planktoniska äggundersökningar under toppen av lekperioden för Kattegattorsk. Den totala undersökningsperioden omfattade fem veckor med en fem dagar lång undersökning s...

  • Göran Björk, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
Publicerad: 2019-10-16

Göteborgs universitet

Förtöjd ADCP- och CTD-data från Oslofjorden. För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0116

  • Lars Arneborg, Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper
Publicerad: 2019-10-08

Göteborgs universitet

Data med globala tidvattenvariabler i form av GeoTIFF rasterlager genererade av Vestbo et al (2018). För mer information se den engelska katalogsidan: https://snd.gu.se/en/catalogue/study/ecds0243

  • Matthias Obst, Göteborgs universitet
Publicerad: 2018-04-25
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Innehåller data för BALTIS-analysen som genomfördes för "Building essential biodiversity variables (EBVs) of species distribution and abundance on a global scale" som ingår i: Kissling, W. D., et al. (2018), Bygga väsent...

  • Matthias Obst, Göteborgs universitet
Publicerad: 2018-03-20
Åtkomst till data via SND