Aktiva filter:
Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik

1 hit

Göteborgs universitet

Sedan början av 1960-talet har Statistiska Centralbyrån i samverkan med olika forskningsinstitutioner genomfört uppföljningsundersökningar inom skolväsendet. Dessa undersökningar har skett inom ramen för IS-projektet (In...

  • Kjell Härnqvist, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Sven-Erik Reuterberg, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Allan Svensson, Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik
Publicerad: 1995-01-01