Aktiva filter:
Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap

3 träffar

Högskolan Kristianstad

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention...

  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap
Publicerad: 2020-12-16
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Utveckling av ett instrument för att mäta närståendes upplevelser av deltagande i vården av äldre personer på särskilda boenden.

  • Lunds universitet, Institutionen för hälsovetenskaper
  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2020-01-13
Åtkomst till data via SND

Högskolan Kristianstad

Syftet är att undersöka sömnmönster, medievanor, kroppsuppfattning, fysisk aktivitet och Body Mass Index hos ungdomar. Ungdomar med problem med sömn har tredubblats sedan slutet av 1980-talet. Sömnlängden har minskat en...

  • Pernilla Garmy, Högskolan Kristianstad
Publicerad: 2019-01-18