Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

1 hit

Karolinska Institutet

I samband med Cancerfondens Riksmarsch 1997 fyllde 43 880 svenskar i ett detaljerat 36-sidigt frågeformulär om livsstil och hälsa en sk prospektiv kohortstudie. Deltagarna gav samtidigt sitt samtycke till framtida uppföl...

  • Ylva Trolle Lagerros, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
  • Rino Bellocco, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Publicerad: 2015-04-28