Aktiva filter:
Lunds universitet, Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Institutionen för laboratoriemedicin

1 hit

Lunds universitet

45 patienter med tidigare utmattningssyndrom följdes upp efter 1,5 år. Neuropsykologisk undersökning, kortisolkoncentration i saliven över dygnet, dexametason suppressionstest och självskattningar av kognitiva problem ge...

  • Kai Österberg, Lunds universitet, Institutionen för psykologi
Publicerad: 2013-09-13