Aktiva filter:
Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia

2 träffar

Lunds universitet

Databasen ligger till grund för studien av hälsa i senneolitikum och äldre bronsålder i Sydsverige. Skelettmaterial har osteologiskt registrerats från 46 olika lokaler. Databasen har legat till grund för paleopatologi, p...

  • Anna Tornberg, Lunds universitet
Publicerad: 2018-06-21
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Frågan om hur byggnadsmaterial och byggnadsteknik förändrades i det medeltida stenkyrkobyggandet prövades på ett mindre antal skånska kyrkor vid två olika tillfällen på 1980-talet (Sundnér 1986, 1989). Resultatet visade ...

  • Barbro Sundnér, Lunds universitet, Institutionen för arkeologi och antikens historia
Publicerad: 2014-10-09
Åtkomst till data via SND