Aktiva filter:
SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

20 träffar

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av United Brands under perioden 24-27 juni 1991. Frågorna ingick i SIFO-buss 91085 och utfördes i form av telefonintervju. Respondenterna fick ange om man trodde att Sveriges...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • United Brands
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

SIFO genomförde denna undersökning på uppdrag av Göteborgs-Posten under perioden 26 oktober-1 november 1992. Frågorna ingick i SIFO-buss 92090 och utfördes i form av telefonintervju. I undersökningen ställdes frågor om h...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Göteborgs-Posten
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska institutet för opinionsundersökningar genomförde denna undersökning på begäran av dagstidningen Göteborgs Posten. Ämnet för denna undersökning är EG, EES och EU. Respondenterna ställdes frågan om de hade en klar ...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Göteborgs-Posten
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Denna studie gjordes av Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) på begäran av Svenska Arbetsgivarföreningen. Frågor ställdes om huruvida intresse fanns för att följa vad som händer inom respektive EG och öst...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Denna studie, utförd av SIFO på uppdrag av Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ställer frågor om respondenternas intresse att följa med vad som händer inom EG respektive Östeuropa, samt om den egna inställningen till e...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Svenska Arbetsgivareföreningen
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Undersökningen genomfördes vid två tillfällen, en gång innan kampanjen "Det naturliga steget" genomfördes och en gång efter. Frågorna gällde bland annat oro under det senaste året, intresse för och kunskaper om miljöfråg...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Det naturliga steget
Publicerad: 1993-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska Institutet för Opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av två motororganisationer, Bilindustriföreningen och Motorbranschens Riksförbund. Syftet med undersökningen var att undersöka...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Motorbranschens Riksförbund
 • Bilindustriföreningen
Publicerad: 1993-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

This study, carried out by the Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) at the request of the motor magazine Din Bil, examines opinions on most important reason for pollution of the environment, attitude towar...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Din Bil
Publicerad: 1993-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

Svenska institutet för opinionsundersökningar (SIFO) genomförde denna undersökning på begäran av Industriförbundet. Frågor ställdes om miljöåtaganden och aktuella miljöfrågor inom företaget, personligt ansvar för miljöfr...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Industriförbundet
Publicerad: 1993-01-01
Åtkomst till data via SND

SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar

The Swedish Institute of Public Opinion Research (SIFO) carried out this survey at the request of the daily paper Dagens Nyheter. Questions were asked about the household's use of and dependence on cars. For what purpose...

 • SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
 • Dagens Nyheter
Publicerad: 1993-01-01
Åtkomst till data via SND