Aktiva filter:
Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

6 träffar

Stockholms universitet

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittill...

  • Michele Micheletti, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2013-10-22
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolit...

  • Henry Bäck, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1995-01-01
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera inva...

  • Tomas Hammar, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1994-01-01
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effekt...

  • Henry Bäck, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1992-01-01
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

  • Magdalena Jaakkola, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Henry Bäck, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1988-01-01
Åtkomst till data via SND

Stockholms universitet

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren ...

  • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1983-01-01
Åtkomst till data via SND