Aktiva filter:
Stockholms universitet, Stockholms Resilienscentrum

1 hit

Stockholms universitet

Studien undersöker två nätverk av beslutsfattande aktörer och vattenfrågor. Med hjälp av data från två vattenvårdsförbund aktiva i vattenförvaltningen av Norrströms avrinningsområde, Sverige, undersöker vi om och hur vat...

  • Johanna Hedlund, Stockholms Universitet, Stockholms Resilienscentrum
Publicerad: 2020-10-30
Åtkomst till data via SND