Aktiva filter:
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

2 träffar

Sveriges lantbruksuniversitet

Studiens syfte är att systematiskt göra en översikt, analysera, beskriva och sammanställa vetenskapliga studier på temat innovationsspridning och upptagandet av innovationer hos lantbruksföretag och företag inom agri-foo...

  • Fredrik Fernqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Lisa Blix Germundsson, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Annie Drottberger, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • +1
Publicerad: 2019-12-17
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Studien är en systematisk kartläggning över litteratur rörande innovation i livsmedelssystemet publicerad i vetenskapliga tidskrifter i perioden 1997-2017 och som rör det agrikulturella kunskaps och innovationssystemet i...

  • Fredrik Fernqvist, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
  • Sara Spendrup, Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi
Publicerad: 2019-09-02
Åtkomst till data via SND