Aktiva filter:
Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö

2 träffar

Sveriges lantbruksuniversitet

Undersöka metylering av kvicksilver i en väst-östlig gradient i syd-Sverige som täcker en naturlig svaveldepositionsgradient. Torvprover är tagna på ett djup av 5-30 cm mellan 15 maj och 12 juni, 2003

  • Staffan Åkerblom, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2020-03-23
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

I mesocosmstudier undersöktes effekter av torka i nordliga vattendrag och hur ekosystemen förändrades utifrån rumslig fördelning av habitatfläckar i vattendragsfåran samt variation i ekologisk konnektivitet kopplad till ...

  • Amélie Truchy, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2020-02-28
Åtkomst till data via SND