Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen

1 träff

Uppsala universitet

The study aims to describe the economic and organizational developement of the Swedish local Social Democratic newspaper Värmlands Folkblad from its foundation 1903 until today. The file contains the papers turnaround on...

  • Lars Engwall, Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen
Publicerad: 1988-01-01
Åtkomst till data via SND