Aktiva filter:
Uppsala universitet, Historiska institutionen

2 träffar

Uppsala universitet

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT ...

  • Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
  • Jonas Lindström, Uppsala universitet, Historiska institutionen
Publicerad: 2011-01-01

Uppsala universitet

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funkt...

  • Sven Lundkvist, Uppsala universitet, Historiska institutionen
  • Carl-Göran Andrae, Uppsala universitet, Historiska institutionen
Publicerad: 1987-01-01
Åtkomst till data via SND