Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

17 träffar

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet UV Öst genomförde under hösten 2004 en arkeologisk förundersökning del 1 vid Herstadbergs gård i Kvillinge socken, Norrköpings kommun. Undersökningen utfördes i form av sökschaktsgrävning inom de om...

 • Riksantikvarieämbetet, UV Öst
Publicerad: 2020-10-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Tot...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2020-01-07
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Databas och GIS-modell över fornlämningar på ön Savaii på Samoa, byggd i GIS-programvaran ArcMap från ESRI. Det digitaliserade området utgörs av en dal på sydöstra Savaii, numera övergiven och övervuxen av djungel, som å...

 • Olof Håkansson, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 2018-05-03
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Datamaterialet är skapat för en magisteruppsats i egyptologi och har tillgängliggjorts med godkännande av handledaren (Daniel Löwenborg, Uppsala univ.). Den Samnordiska Expeditionen till Sudanska Nubien (SJE) var en av ...

 • Carolin Johansson (magisterstudent), Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 2014-05-15
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

The aim of the study was to illustrate with a practical case the information about developing countries in the Swedish press, and to study how a joint information effort, the Karibu-project, have influence on the press, ...

 • Lowe Hedman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1986-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

This study was made on the request of the Local Radio Committee to map the extent of looking at local television broadcasts and which groups are looking. The inhabitants of Västra Flemingsberg was asked questions about t...

 • Lowe Hedman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1985-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Undersökningen ingår i forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia'. Syftet med denna undersökning var att belysa en del frågeställn...

 • Lowe Hedman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

The investigation has been made on the request of the Committee for local radio in 15 places during one week in April 1980. Its purpose was to give information on the standpoint of regular listeners on the role and funct...

 • Lowe Hedman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

The aim is that the material should illustrate the unmarried cohabitation that has been more frequent from the mid-sixties. Married couples are compared with unmarried cohabitant couples from Gävle. Questions about perso...

 • Jan Trost, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Syftet med undersökningen var att kartlägga vilka samband som finns mellan anställdas arbetssituation/arbetsförhållanden och deras uppfattning av och inställning till olika typer av samhällsförändring. En viktig del av u...

 • Ulf Himmelstrand, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1984-01-01
Åtkomst till data via SND