Aktiva filter:
Uppsala universitet, Sociologiska institutionen

7 träffar

Uppsala universitet

Enkätundersökning från Uppsala universitet där svenskar i åldrarna 20-85 år besvarar frågor som relateras till åldrande.

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2005-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I denna studie har man frågat individer i åldrarna 20-85 år om åldrande, kroppsuppfattning och identitet. Respondenterna fick ange sin egen personliga inställning till en rad påståenden om kropp och åldrande. Därutöver f...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
  • Peter Öberg, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2005-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

År 1995 genomfördes en tvärsnittsstudie av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 20 och 85. I studien studerades och mättes tre dimensioner av gerotranscendens; kosmisk transcendens, sammanhang, och behovet av att v...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2005-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

  • Göran Ahrne, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
  • Christine Roman, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1999-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhe...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1991-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i ...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1986-01-01
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i ...

  • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 1986-01-01
Åtkomst till data via SND