Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

6 träffar

Aktiva filter
department-of-political-science-stockholm-university

Stockholms universitet

Målet om en hållbar utveckling kräver medborgarens aktiva medverkan och detta har gjort att inte minst den privata konsumtionen har kommit i blickfånget. Erfarenheterna kring konsumtion och hållbar utveckling har hittill...

  • Michele Micheletti, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2013-10-22

Stockholms universitet

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolit...

  • Henry Bäck, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
Publicerad: 1995

Stockholms universitet

Forskningsprojektet Politisk resocialisation av invandrare (PRI) studerar den politiska resocialiseringen av invandrare och politiskt intresse och deltagande från invandrarnas sida. Projektet syftar till att studera inva...

  • Tomas Hammar, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1994

Stockholms universitet

Under mitten av 1980-talet genomfördes i den kommunala förvaltningen i Sollentuna flera förändringsprojekt. Inriktningen kan sammanfattas: en vitalisering av den kommunala demokratin, ett ökat brukarinflytande, en effekt...

  • Henry Bäck, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1992

Stockholms universitet

Enkätundersökning skickad till såväl finska som jugoslaviska invandrarföreningar. Fokus ligger på immigranternas historia, organisation, resurser och aktiviteter.

  • Magdalena Jaakkola, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Henry Bäck, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1988

Stockholms universitet

Studien är en del av projektet för att utvärdera kommunsammanslagningsreformen. De viktigaste frågorna i undersökningen handlar om hur organisationen av de politiska företrädarna ser ut, dess storlek och arbetsvillkoren ...

  • Gunnar Wallin, Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1983