Sök och beställ data

22 träffar

Aktiva filter
department-of-sociology-uppsala-university

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Tot...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Ladda ner data
Publicerad: 2020-01-07

Uppsala universitet

I denna studie har man frågat individer i åldrarna 20-85 år om åldrande, kroppsuppfattning och identitet. Respondenterna fick ange sin egen personliga inställning till en rad påståenden om kropp och åldrande. Därutöver f...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
 • Peter Öberg, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 2005

Uppsala universitet

Enkätundersökning från Uppsala universitet där svenskar i åldrarna 20-85 år besvarar frågor som relateras till åldrande.

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 2005

Uppsala universitet

År 1995 genomfördes en tvärsnittsstudie av den svenska befolkningen i åldrarna mellan 20 och 85. I studien studerades och mättes tre dimensioner av gerotranscendens; kosmisk transcendens, sammanhang, och behovet av att v...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 2005

Uppsala universitet

Enkätundersökning utförd av SIFO år 1996 med syfte att identifiera könsskillnader i relation till hushållssysslor och ekonomi. Uppdelat på ett dataset för varje kön.

 • Göran Ahrne, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
 • Christine Roman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1999

Uppsala universitet

I denna studie analyseras hur starkt och hur ofta människor i olika situationer upplever känslan av ensamhet, och vad man gör för att komma över denna känsla. Tre olika typer av ensamhetsupplevelser identifieras: ensamhe...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1991

Uppsala universitet

During October 1987 the national Swedish institute of statistics made 943 telephone interviews about elder abuse with men and women between 18 and 74 years of age. In Denmark the the Danish national institute of statisti...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1990

Uppsala universitet

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i ...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1986

Uppsala universitet

Delstudien 'Våra bostäder' ingår i studien 'De äldre i samhället' som i sin tur ingår i delprojektet 'Åldrandet i samhället'. Detta delprojekt ingår i ett större, övergripande program 'Äldre i samhället - förr, nu och i ...

 • Lars Tornstam, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1986

Uppsala universitet

The aim of the study was to illustrate with a practical case the information about developing countries in the Swedish press, and to study how a joint information effort, the Karibu-project, have influence on the press, ...

 • Lowe Hedman, Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Publicerad: 1986