Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
department-of-surgical-sciences-uppsala-university

Uppsala universitet

Den primära orsaken till abdominellt aortaaneurysm (AAA) är fortfarande okänd. Studien är en prospektiv populationsbaserad fall-kontrollstudie som syftar till att hitta biomarkörer som orsakar och utvecklar sjukdomen och...

  • Anders Wanhainen, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Publicerad: 2015-04-30

Uppsala universitet

Uppsalastudien Familj och Hälsa, även kallad Familjestudien, initierades 2000-2001 när 602 familjer bestående av mamma, pappa och två syskon födda efter varandra (5-14 år gamla) undersöktes med fokus på antropometri och ...

  • Liisa Byberg, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Publicerad: 2015-04-28

Region Uppsala

PcBaSe Sweden är en databas för klinisk epidemiologisk forskning om prostatacancer som skapats via en länkning mellan Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) och andra nationella register. NPCR är ett nationellt popula...

  • Pär Stattin, Umeå universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
  • Hans Garmo, Akademiska Sjukhuset, Uppsala, Regionalt Onkologiskt Centrum
  • Jan Adolfsson, Karolinska institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
  • Anna Bill-Axelsson, Uppsala universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
  • Olof Akre, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
  • Mats Lambe, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Publicerad: 2011