Sök och beställ data

6 träffar

Aktiva filter
institute-of-medicine-university-of-gothenburg-the-sahlgrenska-academy

Göteborgs universitet

Datamaterialet består av 445 patienter med typ 2 diabetes och en matchad kontrollgrupp med 445 patienter utan diabetes, som alla har haft stroke eller TIA.

  • Ola Hjelmgren, Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin
Publicerad: 2018-12-17

Göteborgs universitet

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare...

  • Mikael Ögren
Ladda ner data
Publicerad: 2018-06-29

Göteborgs universitet

Objective Being pregnant and giving birth is a pivotal life event and one that a woman ordinarily remembers for most of her life. A negative childbirth experience can affect a woman’s health well beyond the episode of th...

  • Marie Berg, Göteborgs universitet
Ladda ner data
Publicerad: 2017-06-21

Göteborgs universitet

Studiens data är insamlade mellan 2009-2013 och består av bilder (in vivo) och dataanalyser av asymptomatiska och symptomatiska karotida aterosklerosplack.

  • Göran Bergström
Publicerad: 2016-11-11

Göteborgs universitet

Studiepopulation och undersökningar: Studiens datainsamling genomfördes mellan 2003-2009. Data består av plack från halsartären som erhållits från karotis-kirurgi, utförd vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (Göteborg,...

  • Göran Bergström, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin
Publicerad: 2014-12-11

Göteborgs universitet

Alla 64-åriga kvinnor inom Göteborgs län bjöds in till en screeningundersökning inklusive ett glukostoleranstest (OGTT). Glukostolerans definierades för varje deltagare enligt Världshälsoorganisationens (WHO) kriterier. ...

  • Göran Bergström, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin
Publicerad: 2014-12-10