Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
Icke-sannolikhetsurval: kvoturval

Linköpings universitet

Internationella förhandlingsbarometern (The International Negotiations Survey) är ett forskningsprogram med syfte att öka tvärvetenskaplig kunskap med hjälp av enkätdata som samlas in under internationella förhandlingar....

  • Björn-Ola Linnér, Linköpings universitet, Institutionen för tema
Publicerad: 2017-01-31

Göteborgs universitet

Studien undersöker betalningsviljan för TBE vaccin, vaccinationsgrad, vilka som vaccinerar sig vid gällande marknadspriser och effekten av en möjlig vaccinsubvention.

  • Daniel Slunge, Göteborgs universitet, Handelshögskolan, Institutionen för nationalekonomi med statistik
Ladda ner data
Publicerad: 2015-11-22