Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval

Örebro universitet

En populationsbaserad hälsostudie genomfördes mellan 1962 och 1965 i landstinget Värmland, Sverige. Totalt deltog 47468 män och 48079 kvinnor (medelålder 48,7 år intervall 22-99 år). Screeningen bestod i mätning av krop...

  • Payam Khalili, Örebro universitet
Publicerad: 2015-04-29

Göteborgs universitet

Studien gjordes som ett doktorandprojekt vid Göteborgs Universitet med bakgrund i att förhöjd nivå av homocystein har satts i samband med ökt risk för hjärt-kärl-sjukdom. De viktigaste faktorerna som höjer homocysteinniv...

  • Dag Thelle
  • Elisabeth Strandhagen, Göteborgs universitet, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
  • Henrik Zetterberg, Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Publicerad: 2011