Aktiva filter:
Datorseende och robotik (autonoma system)

1 träff

Högskolan i Skövde

Denna databas omfattar beteendedata från 61 barn diagnostiserade med Autismspektrumtillstånd (AST). Insamlat data kommer från en storskalig studie på autismterapi med stöd av robotar. Databasen omfattar över 3000 session...

  • Erik Billing, Högskolan i Skövde, Institutionen för Informationsteknologi
Publicerad: 2020-07-23
Åtkomst till data via SND