Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

4 träffar

Aktiva filter
Ekonomisk historia

Lunds universitet

Datan består av ojämlikhetsmått på kommunal nivå för 1871 och 1892 som presenteras i doktorsavhandlingen "Institutions, Inequality and Societal Transformations" av Sara Moricz. Datan består också av råmaterialet 1) tabe...

  • Sara Moricz, Lunds universitet
Ladda ner data
Publicerad: 2019-04-10

Lunds universitet

Skånes ekonomisk-demografiska databas (SEDD) innehåller demografiska och socioekonomiska data från 1600-talet till idag. Informationen är hämtad ifrån nio stycken rurala socknar i Skåne (Ekeby, Frillestad, Halmstad, Häss...

  • Martin Dribe, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
  • Patrick Svensson, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
  • Tommy Bengtsson, Lunds universitet, Ekonomisk-historiska institutionen
Publicerad: 2015-09-15

Uppsala universitet

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT ...

  • Jonas Lindström, Uppsala universitet, Historiska institutionen
  • Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
Publicerad: 2011

Göteborgs universitet

The aim of this study is to throw light on why inequality in the distribution of income in Sweden fell from the mid-1920s to the second part of the 1950s. For this reason the project decided to collect income information...

  • Björn Gustafsson, Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete
  • Mats Johansson, Institutet för framtidsstudier
Publicerad: 2002