Aktiva filter:
Etik

2 träffar

Institutet för framtidsstudier

Bryr människor sig om framtida generationer? Moralfilosofer säger att vi borde göra det, men det är oklart om lekmän håller med. I synnerhet kan mänsklighetens otillräckliga ansträngningar för att mildra klimatförändring...

  • Malcolm Fairbrother, Institute for Futures Studies
Publicerad: 2020-12-10
Åtkomst till data via SND

Högskolan i Borås

Studiens övergripande syfte är att skapa en metodologiskt ramverk för att matcha publikationslistor på nationell nivå mot en kombinerad uppsättning svartlistor för misstänkt tvivelaktig publicering. Med hjälp av den tota...

  • Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås
Publicerad: 2020-03-02
Åtkomst till data via SND