Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
Genusstudier

Stockholms universitet

The Generations and Gender Programme (GGP) är en samhällsvetenskaplig forskningsinfrastruktur som tillhandahåller data på mikro- och makronivå som framtagits för att förbättra kunskapsbasen för det samhällsvetenskapliga ...

  • Elizabeth Thomson, Stockholms universitet, Sociologiska institutionen
Publicerad: 2017-04-10

Uppsala universitet

För pilotstudien "Automatic verb extraction from historical Swedish texts", genomförd i samarbete med Joakim Nivre (prof. Datorlingvistik, UU), Eva Pettersson, Rosemarie Fiebranz, Jonas Lindström), inom ramen för EparIT ...

  • Jonas Lindström, Uppsala universitet, Historiska institutionen
  • Uppsala universitet, Institutionen för lingvistik och filologi
Publicerad: 2011