Aktiva filter:
Mikrobiologi

2 träffar

Göteborgs universitet

Vi har systematiskt studerat vilka funktioner hos de cytosoliska molekylära chaperonerna av klassen Hsp70 hos jäst som krävs för att upprätthålla en normal livslängd.

  • Rebecca Andersson, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
  • Anna-Maria Eisele, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin, Avdelningen för mikrobiologi och immunologi
  • Sarah Hanzén, Cochlear Nordic AB
  • +7
Publicerad: 2020-12-16
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Koldioxidflöden från odlade och obrukade mark i Harbo, Sverige, mellan 2012 och 2016, uppmätta med eddy-kovarians. För fullständiga detaljer, se publikationen: Hadden, D. & Grelle, A (2017). The impact of cultivation o...

  • Achim Grelle, Sveriges lantbruksuniversitet
Publicerad: 2019-05-07
Åtkomst till data via SND