Aktiva filter:
Neurovetenskaper

2 träffar

Karolinska Institutet

Stockholm Sleepy Brain-studien 1 är en funktionell hjärnavbildningsstudie av 48 yngre (20-30 år) och 36 äldre (65-75 år) friska försökspersoner, med magnetkameraundersökning utförd efter normalsömn och partiell sömnbrist...

  • Gustav Nilsonne, KI, Karolinska Institutet , Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Sandra Tamm, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
  • Paolo d'Onofrio, Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet
  • +14
Publicerad: 2020-07-15

Linköpings universitet

Bakgrund: Otoskleros är en sjukdom som försämrar mellanörats funktion, vilket leder till hörselnedsättning. Kirurgisk behandling förbättrar hörseln vid låga stimuleringsfrekvenser, men högfrekvenshörseln förbättras inte....

  • Anders Fridberger, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE
Publicerad: 2015-01-08
Åtkomst till data via SND