Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

2 träffar

Aktiva filter
Samhällsbyggnadsteknik

Göteborgs universitet

I bostadsområden nära järnvägstunnlar hörs inga luftburna ljud från järnvägen, men invånarna kan utsättas för stomljud. Luftburna ljud nattetid har visat sig ha potentiellt störande effekter på sömnen, men sedan tidigare...

  • Mikael Ögren
Ladda ner data
Publicerad: 2018-06-29

Göteborgs universitet

Undersökningen tar upp skjutstrafikens variationer, dvs antalet utgångna hästar per år i hela riket och i olika län (1855-1906) samt i fögderier och vid enskilda gästgivargårdar (omkr. 1820-1920). Dessutom behandlas fart...

  • Göran Andolf, Göteborgs universitet, Historiska institutionen
Publicerad: 1983