Aktiva filter:
Sannolikhetsteori och statistik

3 träffar

Högskolan Kristianstad

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention...

  • Albert Westergren, Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap
Publicerad: 2020-12-16
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida...

  • Erik Hallberg, Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier
  • Martin Linde, Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier
  • Lotta Leijonhufvud, Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier
  • +1
Publicerad: 2017-03-10
Åtkomst till data via SND

Göteborgs universitet

Sverige har en internationellt sett delvis unik historisk statistik, bl a över befolkningsutvecklingen från 1749 och framåt. I de svenska arkiven finns dock mycket innehållsrika källor av olika slag som skulle kunna föra...

  • Lennart Andersson Palm, Göteborgs universitet, Institutionen för historiska studier
Publicerad: 2012-10-26
Åtkomst till data via SND