Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

121 träffar

Aktiva filter
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)

Högskolan i Borås

Denna studie söker utveckla en metod för att identifiera förekomster och proportioner av forskare, media- och andra professionella aktiva i Twitterdiskussioner. Som ett fallexempel används ett anonymiserat dataset från v...

  • Björn Ekström
Ladda ner data
Publicerad: 2019-09-20

Linköpings universitet

En referenskorpus för ordlänkning uppdelad på tränings- och testdata. Meningarna är hämtade från Europarl engelska respektive svenska delar.

  • Lars Ahrenberg, Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap
  • Maria Holmqvist, Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap
Publicerad: 2019-05-15

Göteborgs universitet

Samling med språkresurser på svenska speciellt anpassat för att snabbt och enkelt kunna läsas in av programspråk som Python, R eller dylikt. Bland språkresurserna finns namn på kvinnor (förnamn), män (förnamn), städer, k...

  • Peter Dahlgren, Göteborgs universitet
Publicerad: 2018-12-20

Språkbanken

Urvalet av bloggar för bloggmixen görs med hjälp av topplistorna på bloggportalen.se, både Mest besökta privata bloggar, Mest besökta proffsbloggar och de lokala topplistorna för olika regioner. Närmare information, s...

Publicerad: 2017-10-26

Språkbanken

Urvalet av bloggar för bloggmixen görs med hjälp av topplistorna på bloggportalen.se, både Mest besökta privata bloggar, Mest besökta proffsbloggar och de lokala topplistorna för olika regioner. Närmare information, s...

Publicerad: 2017-10-26

Linnéuniversitetet

I studien har man undersökt i vilken utsträckning språkanvändare är överens om vilka ståndpunkter som uttrycks i vardagligt språk eller om tolkningarna skiljer sig åt. För att utföra denna uppgift utvecklades ett omfatta...

  • Andreas Kerren, Linnéuniversitetet
  • Carita Paradis, Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum
Ladda ner data
Publicerad: 2017-10-16

Språkbanken

SALDO (Svenskt Associationslexikon version 2) är ett semantiskt och morfologiskt lexikon för moderns svenskt skriftspråk för språkteknologi.

  • Borin, Lars
  • Lönngren, Lennart
  • Forsberg, Markus
Publicerad: 2017-04-28

Språkbanken

Riksdagens öppna data: Utskottens betänkanden och utlåtanden, inklusive rksdagens beslut, en sammanfattning av voteringsresultaten och Beslut i korthet. 1971-12-31–2016-02-22.

Publicerad: 2016-12-14

Språkbanken

Urvalet av bloggar för bloggmixen görs med hjälp av topplistorna på bloggportalen.se, både Mest besökta privata bloggar, Mest besökta proffsbloggar och de lokala topplistorna för olika regioner. Närmare information, s...

Publicerad: 2016-04-04

Språkbanken

Somali Cilmi-Afeed. Materialet är meningsomkastat.

Publicerad: 2016-04-04