Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

Sök och beställ data

3 träffar

Aktiva filter
Studier av offentlig förvaltning

Göteborgs universitet

This database consists of a comprehensive sample of administrative agencies in the Swedish executive bureaucracy between 1960 and 2014. The purpose of the dataset is to provide a quantitative catalogue of Swedish agencie...

  • Carl Dahlström, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Mikael Holmgren, University of Oslo
  • Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2019-01-18

Göteborgs universitet

KOLFU är en undersökning som riktar sig till samtliga fullmäktigeledamöter i Sveriges 20 landsting och 290 kommuner (totalt cirka 13 500 personer). KOLFU genomfördes för första gången 2008-2009 (KOLFU 2008) och andra gån...

  • David Karlsson, Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan
  • Mikael Gilljam, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2018-02-06

Uppsala universitet

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, et...

  • Olof Petersson, Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 1991