Aktiva filter:
Tidsserie: Diskret

4 träffar

Stockholms universitet

Under 1968 genomförde Sonja Peterson en studie som omfattade alla elever från årskurs 1 till årskurs 9 i Arvika. Den studien fick namnet: Vad vet grundskoleeleven om kartan? och publicerades 1971 i rapportserien: Rapport...

  • Pontus Hennerdal, Stockholms universitet
Publicerad: 2019-02-11
Åtkomst till data via SND

Sveriges lantbruksuniversitet

Ett nytt sätt att beräkna kolonisationshastigheten som kräver 70% mindre arbete finns nu som alternativ till den klassiska metoden som kräver mycket mer fältarbete. En mer utförlig beskrivning finns på den engelska ka...

  • Tord Snäll
Publicerad: 2018-11-30
Åtkomst till data via SND

Lunds universitet

Många av de grövsta brotten mot de mänskliga rättigheterna i världen idag sker i samband med val. Våld eller hot om våld, trakasserier, påtryckningar, massarresteringar, röstköp eller direkt valfusk hotar den demokratisk...

  • Jan Teorell, Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Publicerad: 2015-07-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Ett forskningsprojekt om de svenska folkrörelsernas historia startades 1965 vid historiska institutionen i Uppsala. Tanken var att belysa folkrörelsernas historia med utgångspunkt från de lokala föreningarna, deras funkt...

  • Sven Lundkvist, Uppsala universitet, Historiska institutionen
  • Carl-Göran Andrae, Uppsala universitet, Historiska institutionen
Publicerad: 1987-01-01
Åtkomst till data via SND