Aktiva filter:
Boplatsfynd

1 träff

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vid elarbeten utmed länsväg 942 och till Varnäs i Väderstads socken utfördes en arkeologisk utredning etapp 2. Elkabelschaktet utmed länsvägen dro...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-02
Åtkomst till data via SND