Aktiva filter:
Boplatskaraktär

3 träffar

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet UV Mitt har under tiden 17/10/1990 till 08/11/1990 utfört utredningar av fem områden (benämnda omr 5-8 samt 12/13) och en förundersökning av ett område (benämnt omr 14) inom den planerade motorvägs...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2020-01-21
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet utförde arkeologisk utredning under 12 september - 18 november 1988 samt 24 april - 2 juni 1989. Undersökningen utfördes med anledning av ändrad sträckning av E4:an mellan Lövstad och Norrköping.Tot...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2020-01-07
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vadstena kommun har för avsikt att planera ett ca 70 000 m2 stort område inom Drottningmarken för utbyggnad av staden. På grund av detta gav Länss...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-21
Åtkomst till data via SND