Aktiva filter:
Gränsmärke

3 träffar

Uppsala universitet

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i der...

  • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i september år 2006 utfört en särskild utredning. Utredningen utfördes med anledning av att Bönsta Gård AB utreder förutsättningarna för att bygga bostäder inom områden för ny de...

  • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-09-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Under vintern och våren 2009-2010 utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1 inom fastigheterna Kolstad 2:2 m fl och Hult ...

  • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND