Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Lägenhetsbebyggelse

7 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Åby 3:3, 20:6 och Björnviken 2:1

Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av RAÄ 165, registrerad som grav och en arkeologisk utredning, etapp 2, inom tre områden i Kvillinge socken. Förundersökningen av RAÄ 165 vi...

 • Arkeologikonsult
Publicerad: 2014-12-15
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet

I samband med pågående arbete med detaljplaneläggning inom delar av Malmölandet, beläget norr om Norrköpings stad, utförde Östergötlands länsmuseum en arkeologisk utredning, etapp 1. Utredningen berörde sex områden vilka...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-12-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet och Händelö

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings...

 • Arkeologikonsult
Publicerad: 2014-11-27
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gasledning genom Kallerstad

Östergötlands länsmuseum utförde under januari 2001 en arkeologisk utredning inför planerad gasledning inom Kallerstadområdet. Utredningen genomfördes efter beslut av länsstyrelsen och på uppdrag av Tekniska Verken i Lin...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bergtäkt i Helgona-Ekeby

Riksantikvarieämbetet, UV Mitt, genomförde hösten 2011 en arkeologisk utredning inom fastigheten Helgona-Ekeby 1:1 i Helgona socken, Södermanland. Utredningen skulle fungera som planeringsunderlag för länsstyrelsen i der...

 • Riksantikvarieämbetet UV Mitt
Publicerad: 2014-09-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Sjötorp i Ekängen

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum har utfört en arkeologisk utredning, etapp 1 på fastigheten Sjötorp 1:1 i stadsdelen Ekängen i Linköping. Arbetet föranle...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet UV Öst har på uppdrag av Norrköpings kommun tagit fram ett kulturhistoriskt planeringsunderlag för området söder om Vrinnevi...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND