Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Stenmur

4 träffar

Umeå universitet

 • Stensöborg 2015

Arkeologiska undersökningar (2015) i Stensöborg, Östra Husby socken, Östergötland, identifierade västra delen av borgens ringmur, samt ett antal högar med byggnadsmaterial som brutits ur ruinerna för återanvändning. En r...

 • Umeå universitet
 • Martin Rundkvist, Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier
Publicerad: 2017-01-10
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Malmölandet och Händelö

Med anledning av planerad utbyggnad av järnvägen mellan Åby och Händelö har Arkeologikonsult utfört en särskild arkeologisk utredning, etapp 1 inom Malmölandet och Händelö, Kvillinge och S.t Johannes socknar, Norrköpings...

 • Arkeologikonsult
Publicerad: 2014-11-27
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Bönsta

Sektor arkeologi vid Sörmlands museum har i september år 2006 utfört en särskild utredning. Utredningen utfördes med anledning av att Bönsta Gård AB utreder förutsättningarna för att bygga bostäder inom områden för ny de...

 • Sörmlands museum, Arkeologi
Publicerad: 2014-09-08
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Golf i Ydre

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Östergötlands länsmuseum utförde i april 2005 en arkeologisk utredning etapp 1 vid Ydregården, Ydre kommun, inför planerna att anlägga en golfbana...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2012-11-26
Åtkomst till data via SND