Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Torplämning

5 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kimstad-Norsholm kabelschakt

Östergötlands länsmuseum utförde i maj 2002 en arkeologisk utredning etapp 1 och 2 utmed sträckan Kimstad-Norsholm. Utredningen utfördes i samband med nedläggandet av telekablar. Vid utredningen påträffades inget av arke...

 • Östergötlands länsmuseum, Avdelningen för arkeologi
Publicerad: 2014-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Korsbäcken - Gammelsta, väg E4

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under försommaren 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an, mellan länsgränsen mot Östergötland - Gammelsta. Inom utredningsområdet fa...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-25
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Lämningar i Nykyrka

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: På grund av planer på att lägga ner fiberkabel i Nykyrka, Bona och Degerön inom Motala kommun har Riksantikvarieämbetet UV Öst utfört en arkeologi...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-22
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • GIS-material för arkeologiskt projekt: Björnviken 2:1

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Arkeologikonsult AB utförde under maj månad 2010 en arkeologisk förundersökning av två lägen för torpbebyggelse; RAÄ Kvillinge 152:1, Lilla Bådsto...

 • Arkeologikonsult
Publicerad: 2012-06-13
Åtkomst till data via SND