Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

 • Tillgänglighetsnivå för data

 • Åtkomst till data via SND
  Åtkomst till data via SND
 • Åtkomst till data via extern aktör
 • Data är fritt tillgängliga
 • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.

Upptäck våra samlingar!

En samling består av studier som på något sätt hör ihop, antingen för att de ingår i samma serie, hör till samma forskningsinfrastruktur eller är genomförda under samma forskningsexpedition.

Vi tillhandahåller också specialsamlingarna “Svenska partiprogram och valmanifest” och Gallupinstitutets opinionsundersökningar från åren 1942-1956.

Aktiva filter:
Vägbank

6 träffar

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga industriområde

I samband med att Norrköpings kommun vill avyttra mark vid Klinga industriområde, sydväst om Norrköping, har Arkeologgruppen i Örebro AB gjort en särskild arkeologisk utredning etapp 1 och 2 inom fastigheten. Inom etapp ...

 • Arkeologgruppen i Örebro AB
Publicerad: 2014-12-16
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologiska utredningar mellan Braskens bro och Kallerstadsrondellen - Riksväg 35, Östra länken

Riksantikvarieämbetet, UV Öst, utförde i juli månad år 2008 en arkeologisk utredning, etapp 2. Syftet var att utröna eventuell förekomst av fornlämningar i samband med ombyggnad respektive nybyggnad av Riksväg 35 samt gå...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-11-28
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Kallerstad - Mörtlösa

Linköpings kommun har påbörjat en fördjupad översiktsplan för Kallerstad – Mörtlösaområdet. I och med den genomförda utredningen, etapp 1, är hela utredningsområdet besiktigat och bedömt. Tre områden skiljer ut sig som s...

 • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2014-10-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Broby-Fagervik, etapp 1

Riksantikvarieämbetet, UV Stockholm, genomförde under hösten 1992 en utredning, etapp 1, inför kommande dragning av en rikstelekabel mellan Norrköping och Flen, sträckan Broby-Fagervik. Utredningsområdet hade en längd av...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-30
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö-Korsbäcken

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i februari-mars 1992 en första etapp av en utredning inför den planerade omdragningen av E4:an mellan Böksjö i Östergötland o...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-29
Åtkomst till data via SND

Uppsala universitet

 • Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Böksjö - Gammelsta, väg E4

Utredningsgruppen vid Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, genomförde i maj och september/oktober 1992 den andra etappen av en arkeologisk utredning inför den planerade omdragningen av E4:an geno...

 • Riksantikvarieämbetet UV
Publicerad: 2014-09-25
Åtkomst till data via SND