Kartvy

Visar studier från sökresultatet som har geopunkter

  • Tillgänglighetsnivå för data

  • Åtkomst till data via SND
    Åtkomst till data via SND
  • Åtkomst till data via extern aktör
  • Data är fritt tillgängliga
  • Läs mer om våra tillgänglighetsnivåer.
Aktiva filter:
Boplatsfynd

1 hit

Uppsala universitet

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Vid elarbeten utmed länsväg 942 och till Varnäs i Väderstads socken utfördes en arkeologisk utredning etapp 2. Elkabelschaktet utmed länsvägen dro...

  • Riksantikvarieämbetet UV Öst
Publicerad: 2012-11-02
Åtkomst till data via SND